Uzupełnij a następnie sprawdź w pamięci, czy otrzymana liczba spełnia dane równanie:
a)
2x + 5 = 11
2x = .....

b)
¼y - 3 = 2
...... = .......

c)
5z = 3z + 8
..... = .....
z = ....

d)
4u + 2 = u-7
..... = .....
..... = .....
u = .....

e)
-t + 2 = 4 + 5t
..... = .....
..... = .....
t = .....

f)

2w + 3 = 4w - 5
..... = .....
..... = .....
w = .....

5

Odpowiedzi

2009-05-26T23:43:25+02:00
A)
2x + 5 = 11
-5 -5
2x = 6
x=3

b)
¼y - 3 = 2
+3 +3
¼y = 5
y=20

c)
5z = 3z + 8
-3z
2z = 8
:2
z = 4

d)
4u + 2 = u-7
-2 -2
4u = u-9
-u -u
3u = -9
:3
u = -6

e)
-t + 2 = 4 + 5t
-2
-t = 2+5t
-5t
-6t = 2
÷(-6)
t = -1/3

f)

2w + 3 = 4w - 5
+5
2w+8 =4w
-2w
8 = 2w
:2
w = 4
6 4 6
2009-05-26T23:45:49+02:00
A) 2x = 6; x = 3
b) 1/4y = 5; y = 20
c) 2z = 8; z = 4
d) 4u - u = -7 -2
3u = -9 : 3
u = -3
e) -t -5t = 4-2
-6t = 2:(-6)
t = -1/3
f) 2w - 4w = -5 -3
-2w = -8:(-2)
w = 4
2 3 2
2009-05-26T23:46:20+02:00
A)2x + 5 = 11
2x = 6

b)
¼y - 3 = 2
¾y = 5
y =20

c)
5z = 3z + 8
2z= 8
z = 4

4u + 2 = u-7
3u+2 = -7
3u = -9
u = -3

e)
-t + 2 = 4 + 5t
4t+2 =4
4t=2
t =½

f)

2w + 3 = 4w - 5
-2w+3 = -5
-2w = -8
w =4
2 3 2
2009-05-26T23:46:25+02:00
A)
2x + 5 = 11
2x = 6
x=3
b)
¼y - 3 = 2
y = 20

c)
5z = 3z + 8
2z = 8
z = 4

d)
4u + 2 = u-7
3u = -7-2
3u = -9
u = -3

e)
-t + 2 = 4 + 5t
-6t = 2
6t = -2
t = -1/3

f)
2w + 3 = 4w - 5
-2w = -8
2w = 8
w = 4
3 2 3
2009-05-26T23:48:49+02:00
A 2x + 5 = 11
2x= 2x3

b) 1/4y - 3 = 2
y= 20
d ) 4u + 2 = u-7
u = 4x4
u= 25


4 3 4