1.Oblicz masę soli i masę wody, jakie należy przygotować w celu uzyskania 400g roztworu NaCl nasyconego w temperaturze 373K. Rozpuszczalność NaCl w tej temperaturze wynosi 35g/100g wody.
2. Człowiek o masie 65kg spada z platformy mając do nóg przywiązaną linę banji o dł.20m i współczynniku sprężystości k=130 N/m
a) jakim ruchem porusza się człowiek
b)oblicz prędkość człowieka gdy lina jest rozciągnięta ale nie naprężona
c) udowodnij, że max. wydłużenie liny jest równe 20m

1

Odpowiedzi

2009-11-30T17:37:04+01:00
W 100g wody można rozpuścić 35g NaCl
czyli w 135g roztworu jest 35g NaCl;
zatem z proporcji:
135g roztworu----35g NaCl
400g roztworu ------ xg NaCl
x=400*35/135=103,70g NaCl tyle jest NaCl to wody będzie 400-103,70=296,30g
Odp. należy przygotować 296,30g wody oraz 103,70g NaCl

a co do pyt 2 to jest FIZYKA a nie chemia... ;)
3 4 3