Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T16:16:57+01:00
Aktywny metal+woda
2K+2H2O->KOH+H2
tlenek zasadotworczy|+woda
CaO+H2O->Ca(OH)2
wodorek metalu+woda
KH+H2O->KOH+H2
rozpuszczalna sol+zasada
Al|(NO3)3+3KOH->Al(OH)3+3KNO3
1 5 1
2009-11-29T16:17:14+01:00
Metal( 1 i druga grupa)+ woda:

Na + H2O --> NaOH + 1/2 H2

Tlenek metalu + woda:
Na2O + H20 ---> 2NaOH

Wodorek metalu + woda:

NaH + H2O --> NaOH + H2

Reakcja strąceniowa:

Cu(NO3)2 + 2KOH --> Cu(OH)2 + 2 KNO3