Find words in the texts which mean the same as :

1 mad behaviour
2 to lose consciousness for a short tome
3 to speak very loudly
4 the part of the street between the road and the buildings
5 people waiting in a line
6 a very unusual event
7 something to reming to remind you of a place,a past event or a person

2

Odpowiedzi

2009-11-29T16:26:48+01:00
Znajdź słowa w tekstach, które oznacza to samo co:

1 szalonych zachowań
2 do utraty przytomności przez krótki tome
3 mówić bardzo głośno
4 część ulicy między dróg i budynków
5 osób oczekujących w kolejce
6 nadzwyczajnego zdarzenia
7 coś Reming aby pamiętać o miejscu zdarzenia w przeszłości lub osoby
2009-11-29T16:57:50+01:00
Znajdź słowa w tekstach, które znaczą to samo, co:
1)szalone zachowanie
2) stracić na chwilę przytomność
3) mówić bardzo głośno
4) część ulicy pomiędzy drogą a budynkami
5) czekający ludzie, ustawieni w linii
6) niezwykłe wydarzenie
7) coś, co przypomina o miejscu, wydarzeniu z przeszłości lub osobie