PROSZĘ ROZWIĄŻCIE MI TE ZADANIA !!!

Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60cm. Oblicz długość krawędzi sześcianu.
DOKŁADNE OBLICZENIA !!
Proszę z góry dziękuje

Objętość graniastosłupa wynosi 120cm3
a oblicz wysokość tego graniastosłupa jeżeli pole podstawy jest równe 30cm2

b Oblicz pole podstawy tego graniastosłupa jeżeli wysokość graniastosłupa jest równa 0,6dm

c Oblicz pole podstawy tego graniastosłupa jeśli wysokośc jest równa o,25m

d Oblicz długośc krawędzi podstawy tego graniastosłupa jeśli wysokośc jest równa 4,8cm a podstawa jest kwadratem.

ZAD
podstawą graniastosłupa jest kwadrat o polu 25cm2 Wysokość graniastosłupa jest równa 8cm Oblicz pole powierzchni i objętośc tego graniastosłupa.

PS PROSZĘ O DKOŁADNE OBLICZENIA Z GÓRY BARDZO BARDZO DZIĘKUJE !!!!! ZAZNACZAM NAJLEPSZE !!

2

Odpowiedzi

2009-11-29T16:41:35+01:00
1) 12a=60
a= 5 cm
2) a) V=Pp*h
120=30*h
h=120:30=4 cm

b) V=Pp*h ...... h=0,6dm=60cm
120=Pp*60 //60
Pp= 2 cm2

c) V=Pp*h ............h=0,25m=25cm
120=Pp*25 //25
Pp= 4,8 cm2

d) V=Pp*h
120=Pp*4,8 //4,8
Pp= 25 cm2
a2= 25
a = pierwiastek z 25
a = 5 cm

3) V=Pp*h
V=25*8
V=200 cm3

Pg= 2Pp+4Pb ...... Pp=25cm2 Pb=5*8= 40 cm2
Pg= 50 + 160
Pg= 210 cm2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T16:49:12+01:00
Zad1
60cm
sześcian ma 12 krawędzi
60cm /12= 5cm
Każda krawędź ma po 5cm
zad2
V=120cm3
a) wzór na objętość prostopadłościanu V=a*b*c
Ppodstawy=30cm2
a*b=30cm2
c=h=?
V=120cm3
za c można podstawić wysokość
V=a*b*c wyznaczam c dzieląc przez a*b
c=V/a*b
c=120cm3/30cm2
c=4cm
wysokość wynosi 4cm
b) c=0,6dm=6cm
a*b=? pole podstawy
V=a*b*c podzielić przez c
a*b=V/c
a*b=120cm3/6cm
a*b=20cm2
pole podstawy wynosi 20cm2
c) c=0,25m= 25cm
a*b=V/c
a*b=120cm3/25cm
a*b=4,8cm2
pole podstawy wynosi 4,8cm2
d) c=4,8cm
a=b-boki podstawy, która jest kwadratem można napisać a*a=a2
V=a*b*c
a2=V/c
a2=120cm3/4,8cm
a2=25cm podzielić na pierwiastek kwadratowy
a=5cm
długości krawędzi podstawy to 5cm
zad3
Ppodstawy=25cm2
a=b=5cm
c=8cm
P=2ab+2bc+2ac
P=2*5*5+2*5*8+2*5*8
P=50+80+80
P=210cm2

V=a*b*c
V=5*5*8
V=200cm32 5 2