Wzdłuż równi o kącie nachylenia α= 30 stopni zaczęto ciągnąc ciało o masie m=2 kg ruchem jednostajnie przyspieszonym do góry. Współczynnik tarcia wynosi f= 0, 2. Oblicz siłę ciągu, jeśli w czasie t= 2s ciało przebyło drogę s= 2m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:23:50+01:00
F = Fb + Qs + T

Qs/Q = cosα => Qs = Qcosα = mg*cos30° = 20N * √3/2 = 10√3N ≈ 17N (dla √3=1,7)

Qn/Q = sinα => Qn = Qsinα = mg*sin30° = 20N * 1/2 = 10N

s=at²/2 => a =2s/t²

F = m*a + Qcosα + fQsinα = m* 2s/t² + 17N + 0,2*10N = 2N + 17N + 2N = 21N


Pozdrawiam,
matteushq;)