Zad. 75
Ustal, jaki pierwiastek jest składnikiem cząsteczki związku chemicznego o podanej masie cząsteczkowej. Wpisz w kratkę jego symbol.

|__|2S3 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 u


|__|3(PO4)2 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 262 u

Zad.77

Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych x i zapisz wzór związku chemicznego.
a) COx - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28 u .

2

Odpowiedzi

2009-05-27T13:38:39+02:00
Zad,75

x2s3 --------150 u

S=32*3=96
150-96=54
54/2=27
X=27=Al (GLIN)

X3(PO)4-----------------262
p=31*4=124
O=16*4=64
124+64=188
262-188=74
74/3=24
X=24=MGzad 77

COx------------28u

C=12
28-12=16
O=16
x=1
CO
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-27T14:19:11+02:00
Ustal, jaki pierwiastek jest składnikiem cząsteczki związku chemicznego o podanej masie cząsteczkowej. Wpisz w kratkę jego symbol.

|__|2S3 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 u 150-3*32=54/2=27 -> Al
Al2S3

|__|3(PO4)2 - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 262 u
262-2*31-8*16=78/3=24 -> Mg

Mg3(PO4)2

Zad77

12+16x=28
z=1
CO