Wiersz Testament Mój Juliusza Słowackiego

2. Postać, która przemawia w wierszu, formułuje ważne moralne przesłanie. Czy dotyczy ono tylko ludzi mu współczesnych czy także przyszłych pokoleń? Uzasadnij swoja opinie na ten temat, wskazując w wierszu miejsce które za nią przemawiają.
3. Kim jest ten ktoś kto w wierszu przemawia? Jak sam siebie ukazuje na jakiej podstawie możne się czuć wywyższony ponad innych? Jak określa tych, do których się zwraca?
4. Przesłanie duchowe wpisane do Testamentu mojego zawiera wskazówki moralne. Jakie ideały i jaka podstawę wobec świata poeta nam narzuca?

1

Odpowiedzi

2009-11-29T20:48:45+01:00
W wierszu J. Słowackiego "Testament mój" mamy do czynienie z poetyckim testamentem. Poeta pozostawia swój dorobek w postaci utworów , a w nich myśli, uczucia, przemyślenia. spadkobiercami tego testamentu są przyjaciele jego poety i następne pokolenia, które przejmą poezję wieszcza o sobie mówi Słowacki z goryczą:
" Nie zaznał zrozumienia choć nie pragnął laurów , ale pragnął być sternikiem w walce o wolność ojczyzny"
Pozostawia testament w którym nakazuje narodowi w sprawie prywatnej oddać matce jego serce- w kwestii ogólnej nakazuje przyjaciołom i narodowi walkę o wolność ojczyzny.
Jest to silne przesłanie by w razie potrzeby oddać za nią życie byli " Kamieniami przez Boga rzucanymi na szaniec"
dla poezji wyznacza również rolę według jego wieszczenia będzie ona "siłą fatalną" , "przerodzi zwykłych zjadaczy chleba w aniołów", czyli ludzi przeciętnych , w bojowników o ideę wolności ojczyzny.
3 5 3