Błagam napiszcie mi pracę pt.,, kapłan w moim życiu '' w formie rozprawki
(w pierwszym akapicie) mają być; moje ogólne spostrzeżenia i przemyślenia
dotyczące kapłanów ich życia i powołania oraz tego jak są traktowani przez innych ludzi.
(drugim akapicie )-opisanie jednego wybranego kapłana i jego wpływu na moje życie najlepiej kapłana piotra pawlukiewicza.
(trzecim akapicie)-moje wnioski i spostzeżenia co do tego co chciałabym zmienić w relacjach :
kapłan - ludzie i ludzie- kapłan
prosze napiszcie mi to dużo punktów daje plisss!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-29T17:34:05+01:00
Kapłan - kim jest? To osoba, która spełnia w imieniu wspólnoty funkcje kultowe i rytualne. Funkcje te nadają jej rolę przynajmniej częściowego pośrednika między Bogiem a ludźmi.
Ksiądz jest osobą bardzo wierzącą i religijną, spędza długie godziny w Konfesjonale i potrafi wiernie słuchać parafian. Troszczy się o dobro wspólnoty Kościoła i dba o probostwo.
Kapłan jest niedoceniany w dzisiejszych czasach, pomimo tego, że robi dla ludzi tyle dobrego: udziela Sakramenty, pomaga zrozumieć Boga i zmienić nasze życie. W dzisiejszym świecie wyrobił się stereotyp współczesnego księdza. 'Ksiądz jest nadmiernie pobożny, nic nie robi tylko gada te nudne kazania' - słychać jak ludzie rzucają swoje opinie na wiatr. A tak na prawdę nie jest. Ksiądz jest osobą duchowną więc ma większą łączność z Panem jednakże jeżeli nie jesteśmy w lepszych kontaktach z Bogiem nie powinniśmy ich krytykować czy też znieważać.
Ksiądz Pawlukiewicz to jeden z najlepszych kapłanów, powiedziałabym wzór kapłana współczesnego. Piotr Pawlukiewicz (ur. 1960 w Warszawie), ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej.
Studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, homiletykę w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Głosi homilie w kościele Św. Krzyża w Warszawie podczas transmitowanej przez radio mszy o godz. 9 rano. Współpracuje z Radiem Józef, gdzie prowadzi audycję Katechizm poręczny poświęconą przede wszystkim odpowiedziom na pytania słuchaczy o praktyczne aspekty wiary. Głosi także kazania dla studentów w warszawskim kościele św. Anny. Ów ksiądz ma wpływ na moje życie, gdyż prowadzi liczne rekolekcje zarówno w parafiach i kościołach, jak i stacjonarne dla grup uczestników. Do najbardziej znanych spośród wygłaszanych przez niego konferencji należą te poświęcone kwestii miłości i płciowości, w tym Seks - poezja czy rzemiosło. Bardzo lubię słychać jego kazań i wypowiedzeń, czuje ze to naprawde odmieni moje zycie.
Uważam, że w teraźniejszości ludzie nie powinni skreślać kapłanów z drogi ewangelizacji. Kapłani są nam dziś bardzo potrzebni tym bardziej, że brak nam ludzi wierzących. Ksiądz jest osobą, która umie wysłuchać każdego parafianina i zarówno potrafi dochować sekretu. Dlatego jestem za tym, by ludzie mieli częstszy kontakt z osobami duchownymi.