Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T16:38:22+01:00
Reklama jest środkiem przekazu społecznego, który w dzisiejszych czasach wywiera ogromny wpływ na mentalność i zachowania ludzi. Wpływając na psychikę odbiorcy staje się zarówno źródłem informacji o danym towarze, jak i źródłem ukazującym w różny sposób rzeczywiste bądź też nie walory danego produktu czy też usługi...
W pewien sposób reklamy nas uzależniają.
Szczególnie podatne na treści zawarte w reklamach są dzieci, które często nie odróżniając reklam od rzeczywistości odbierają je dosłownie. Badania dowodzą, że np. obejrzenie reklamy zabawek wyraźnie ukształtowało preferencje i wymagania dzieci w stosunku do towarzyszy zabawy pod kątem posiadania przez nich owych zabawek. Dzieci zaczęły przedkładać posiadanie zabawki nad towarzystwo rówieśników. Podkreśla się również wpływ reklam na brak satysfakcji u dzieci z otrzymanych a nie reklamowanych zabawek i materialistyczną postawę wobec życia.
Reklama, która nie jest ,,kontrolowana" może nieść za sobą wiele poważnych konsekwencji.Poprzez oddziaływanie na procesy psychiczne, kształtuje postawy i potrzeby, proponuje nowe wartości i nowy styl życia. Kreowana przez reklamę rzeczywistość upraszcza potrzeby i postawy jednostki.Reklama wykorzystuje to, co funkcjonuje w naszej świadomości: ludzkie słabości, niedoskonałości i pokazuje rozwiązanie wielu problemów poprzez zakup produktu. To może w wielu przypadkach okazać się zgubne i doprowadzić do tego, że staniemy się bezwolni wobec reklamy.
4 2 4