Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T16:44:52+01:00
-przyczynił sie do uchwalenia Konstytucji
-ustanowił order Virtutti Militari
-w czsie sejmu 4-letniego był zwolennikiem reform
-założył szkołe rycerska
-dbał o rozwój kultury
-doprowadził do stworzenia KEN
-zbudował pałac w łazienkach
-niechęć do kultury sarmackiej
-był osobą wykształconą
4 4 4
2009-11-29T16:45:28+01:00
Zasługi Stanisława Augusta Zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie sztuki
a) założenie Szkoły Rycerskiej, I komendant A. Czartoryski
b) założenie sceny narodowej 1765
c) "Zabawy przyjemne i pożyteczne" - pierwsze czasopismo
d) obiady czwartkowe
e) mecenat sztuki i literatury
f) sprowadzenie wybitnych malarzy: Baccareli, Norblin, Fogiel, Kanaletto
g) rozbudowa i budowa nowych budynków: Wilanów, pomarańczarnia

Specyfika oświecenia polskiego.

NA ZACHODZIE W POLSCE
walczono o wolność o ograniczenie nadużyć wolności, o jej nowe rozumienie
problemem była równość likwidacja pozorów równości i rozszerzenie na inne, poza szlacheckim, stany
znamienne było dążenie do ograniczenia władzy centralnej konieczność wzmocnienia władzy centralnej jako sposób jej zapobiegania szlacheckiej anarchii
główną siłą społeczną forsującą nowe idee było mieszczaństwo u nas tę siłę stanowiła szlachta, a wśród pisarzy i działaczy oświecenia przeważali duchowni
istotną kwestią była zasada podziału władzy (na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą), szlachecki parlamentaryzm dawno już wprowadził taki podział, który teraz wymagał jednak usprawnienia i wyeliminowania rażących deformacje ówczesna RP była zagrożona utratą niepodległości i z tej przyczyny kwestie polityczne wyznaczały zasadniczy horyzont myśli polskiej: sprawą nadrzędną stawała się walka o naprawę RP
3 5 3