Napisz równania reakcji otrzymywania siarczanu (VI) ośmioma sposobami.

Mam również takie zadanie:
Napisz równania reakcji otrzymywania ołowiu podanymi sposobami:
a)z rudy PbO2, wykorzystując reakcję utleniania-redukcji
b) ze stopionego chlorku ołowiu (IV), wykorzystując metodę elektrolityczną...


Proszę o pomoc!! :d

1

Odpowiedzi

2011-08-25T14:30:38+02:00

zad.1

ponieważ polecenie jest niedokończone zakładam, że chodzi o siarczan(VI) sodu

 

1. kwas+zasada-->sól+woda

H_2SO_4+2NaOH-->Na_2SO_4+2H_2O

 

2. metal+kwas-->sól+wodór

2Na+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2

 

3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda

Na_2O+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2O

 

4. tlenek metalu+tlenek kwasowy-->sól

Na_2O+SO_3-->Na_2SO_4

 

5. tlenek kwasowy+zasada-->sól+woda

SO_3+2NaOH-->Na_2SO_4+H_2O

 

6. sól₁+kwas₁-->sól₂+kwas₂

Na_2SiO_3+H_2SO_4-->Na_2SO_4+H_2SiO_3\forall

  

7. sól₁+wodorotlenek₁-->sól₂+wodorotlenek₂

CuSO_4+2NaOH-->Na_2SO_4+Cu(OH)_2\forall

 

9. sól₁+sól₂-->sól₃+sól₄

Na_2CO_3+CuSO_4-->Na_2SO_4+CuCO_3\forall

 

 

 

zad.2

a)\ PbO_2+C-->Pb+CO_2

 

b)\ PbCl_4--^t^e^m^p-->Pb^4^+ + 4Cl^-

K(-)\ Pb^4^+ + 4e-->Pb^0

A(+)\ 4Cl^- - 4e-->2Cl_2^0