Odpowiedzi

2009-11-29T16:56:55+01:00
Zdania podrzędne orzecznikowe
odpowiadają na pytania: kim jest? czym jest? jaki jest?
orzecznik-istotna częśc orzeczenia imiennego,nazywająca cechę przypisana przedmiotowi lub danemu pojęciu np.
Ja jestem uczniem.
Pies jest rasowy.
Zdanie podrzędne orzecznikowe łączy się ze zdaniem nadrzędnym przy pomocy zaimków: kto, co (w narzędniku), również zaimków względnych: jaki, jaka, jakie lub spójników podrzędnych: że, aby, ażeby, żeby.