Odpowiedzi

2009-11-29T16:44:06+01:00
Skale mogą być różne: liczbowa, mianowana oraz liniowa.
Można również obliczyć skalę za pomocą wzoru, gdy ma się długość rzeczywistą i długość na mapie.
2009-11-29T16:44:51+01:00
Skala-to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie. Wyróżnia się :
-skalę liczbową np. 1:10000
- skalę mianowaną np.
1cm-100m
-podziałkę liniową
2009-11-29T17:13:30+01:00
Skala mówi ile razy wymiary, odległości zostały pomniejszone lub powiększone.

Rodzaje skal:
liczbowa, mianowana, podziałka liniowa