Odpowiedzi

2013-07-09T15:14:52+02:00

Wspolczynnik kierunkowy stycznej jest rowny pochodnej funkcji w punkcie stycznosci

\\a) \\f'(x)=-2x*e^{1-x^2} \\a=f'(-1)=-2*(-1)*e^o=2 \\b) \\f'(x)=\frac{1}{2\sqrt x} \\a=f'(4)=\frac{1}{2*\sqrt4}=\frac14