Ania podjęła pracę wakacyjną w księgarni. Zaproponowano jej stawkę dzienną w wysokości 20zł, plus 1zł30gr za każdą sprzedaną książkę, niezależnie od jej wartości. Ania pracowała przez 30 dni. Podaj wzór opisujący wysokość jej pensji p [zł] w zależności od liczby k sprzedanych książek i określ dziedzinę tej funkcji.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T16:19:48+01:00