Proszę o pomoc. Zadania tekstowe są dla mnie czarną magią ;/

Zad 1
Jeden kilogram gruszek kosztuje dwa razy więcej niż jeden kilogram śliwek. Za 3 kg śliwek i 2 kg gruszek zapłacono 14 zł. Ile kosztuje jeden kilogram śliwek?

Zad 2.
Znajdź cztery kolejne liczby nieparzyste, których suma jest równa 40.

Zad3.
W gimnazjum 65% osób uczy się języka angielskiego, a pozostali języka niemieckiego. Ile osób uczy się języka niemieckiego, jesli do tego gimnazjum uczęszcza 560 uczniów?

Zad 4.
Do akwarium wlano 120 litrów wody, napełniając 75% jego pojemności. Oblicz, ile metrów kwadratowych szkła zużyto na wykonanie tego akwarium, wiedząc, że jego wysokość ma 50 cm, a długość jest dwa razy większa od szerokości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:05:11+01:00
1.
x- cena gruszek
y - cena śliwek

3x+2y=14
2x=y

3x+2y=14
2x-y=0 |*2

3x+2y=14
4x-2y=0

7x=14
x=2 => 2x=y => y=4

spr: 3*2+2*4=6+8=14
---------------------------
2.
2n+1 - liczba nieparzysta

(2n+1)+(2n+3)+(2n+4)+(2n+5)=40
-------------------------------