Zad2)Rozwiąż równanie
x/-5 dzielone x/+3 = 2/3

UWAGA: UKOŚNIK / OZNACZA UŁAMEK

Zad3)Dane są punkty A-(-2,3) oraz B-(4,6) Oblicz długość odcinka AB.

Zad4)Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60 cm kwadratowych. Jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej tego trójkąta.

Zad5)Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy 28cm i wysokości 40cm. Oblicz, jaką pojemność ma ten kosz. Przyjmij. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia. pi=3,14

Zad6)Pole trójkąta prostokątnego jest równe 60cm kwadratowych. Jedna przyprostokątnych jest o 7 dłuższa od drugiej. Oblicz długość przeciwprostokątnej teo trójkąta.

Zad7) Palik o długości 60cm rzuca najdłuższy cień o długości 1,25 m. W jakiej odległości od altany rośnie 3 metrowe drzewo, którego najdłuższy cień co najwyżej styka się z dolną krawędzią ścianą altany.

Zad8) Prostokątny trawnik ma długość 10 m. Podczas okrążenia kosiarką o szerokości ostrza 50 cm wzdłuż brzegów trawnika, skoszona została 1/4 jego powierzchni. Oblicz szerokość tego trawnika. Zapisz obliczenia.

UWAGA: UKOŚNIK / OZNACZA UŁAMEK.!

1

Odpowiedzi

2009-11-29T17:02:47+01:00
8.
Skoro okręznie, a mamy zmierzyc szerokosc
To po 1 razie zostanie zciety 1 meter. skor to 1/4 4x1m = 4m

Szerokosc = 4m

7.
Proporcje
60cm - rzut 1,25m
Zwiekszmy teraz kazda z liczb o 5 razy, by powstaly 3 metry wysokosci
5 x 60cm = 300cm = 3m
5 x 1,25m =7,5m
Drzewo rosnie w odleglosci 7,5m od altany.
1 5 1