Odpowiedzi

2009-11-29T17:13:00+01:00
Rewolucja francuska wybuchła w 1789 roku. Mieszkańcy Francji zbuntowali się przeciwko absolutnej władzy króla oraz przywilejom duchowieństwa i szlachty. Chciano, aby wszyscy ludzie byli sobie równi. Po zdobyciu twierdzy Bastylii uchwalono Deklarację praw człowieka i obywatela, polegającą na tym, że każdy miał mieć prawo do wolności, równości i własności. Władca nie mógł już samodzielnie ustanawiać praw, lecz podlegał przepisom zawartym w konstytucji.