Za pomocą równań liniowych !1.Sprzedawca zakupił w hurtowni 120 kg pomidorów drugiego gatunku i 80 kg pierwszego gatunku za łączną sumę 740 zł . Zakupione pomidory sprzedał za łączną sumę 904 zł . Pomidory pierwszego gatunku sprzedał z 25% zyskiem , a drugiego - z 20% zyskiem. Jaka była cena zakupu 1 kilograma pomidorów każdego rodzaju w hurtowni ?


2.Pan Iksiński zaoszczędził 50 000 zł i ulokował tę kwotę ma rok w dwóch bankach , banku A i banku B . Kapitał ulokowany w banku A jest oprocentowany w wysokości 14 % w stosunku rocznym , przy czym bank ten kapitalizuje odsetki co pół roku . W banku B oprocentowanie kapitału wynosi 15%, a kapitalizacja jest roczna. Po upływie roku złożone w bankach oszczędności urosły do kwoty 57 398 zł. Ile złotych ulokował pan Iksiński w banku A, a ile w banku B ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:04:53+01:00
1 .


x-pomidory II gatunku
y-pomidory I-gatunku

[ ODPOWIEDŹ W ZAŁĄCZNIKU ]
1 1 1