Do szklanego dylatometru dokładnie wyskalowanego w temp. 273K wlano naftę. W tej temperaturze dylatometr wskazuje objętość 50*10⁻⁶m³, natomiast w temp. 373K wskazuje objętość 52*10⁻⁶m³. Dla szkła α=0,23*10⁻⁴K⁻¹. Oblicz wspolczynnik ß dla nafty.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T17:12:42+01:00
Sorry ale nie rozumiem tego zadania.;/