Odpowiedzi

2009-11-29T17:24:56+01:00
Epos, czyli epopeja, jest utworem zawierającym obraz społeczeństwa w przełomowym dla niego momencie historycznym. Dzieło Adama Mickiewicza z całą pewnością odpowiada temu określeniu:
cecha -> omówienie
moment przełomowy-> kampania napoleońska 1812 roku
cały naród-> reprezentowany przez szlachtę, która
w Polsce sarmackiej uważana była za jedynego przedstawiciela całego społeczeństwa
zasada decorum-> styl podniosły, odpowiedni do typu dzieła - jedna szesnasta tekstu to rozbudowane porównanie homeryckie
metrum-> trzynastozgłoskowiec -zarezerwowany
dla dzieł poważnych
budowa-> dwanaście ksiąg poprzedzonych inwokacją
obszerność -> około 10 tysięcy wersów (9713)
opisy-> około 1500 wersów, w tym duża ilość milieu-bardzo drobiazgowych,szczegółowych opisów otoczenia,w którym przebywają bohaterowie, pełniących rolę pośrednich charakterystyk
bohaterowie->zróżnicowani, obdarzeni jakimiś szczególnym przedmiotem (Wojski-róg bawoli) lub powiedzeniem
(Gerwazy-"mopanku")
hiperbolizacja -> wyolbrzymienie pewnych cech
postaci lub przedmiotu -przerysowanie
retardacja -> celowe wstrzymanie akcji przez wprowadzenie dużej ilości opisów -słuzy podniesieniu dramaturgii i napięcia w utworze