Odpowiedzi

2009-11-29T21:18:56+01:00
Ur. 7 lipca 1874 w Borowie nad Bzurą , zm. 1 marca 1938 w Warszawie) był politykiem narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.
Pod koniec I wojny światowej był uwięziony przez Niemców. W 1918 objął funkcję ministra rolnictwa w gabinecie Józefa Świeżyńskiego, lecz tylko na 13 dni. W 1919 był posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. Był także premierem rządu Rzeczypospolitej od 23 czerwca 1920 do 24 lipca 1920 oraz od 19 grudnia 1923 do 13 listopada 1925 (a także ministrem skarbu). Brał udział w konferencji w Spa w 1920. Piastował te stanowiska w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przede wszystkim w okresie sukcesów ofensywy Armii Czerwonej. Brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919.
Był głównym twórcą i realizatorem tzw. "planu stabilizacyjnego", który polegał na reformie skarbu i waluty.

W 1920 doprowadził do powstania prywatnego, niezależnego od państwa, Banku Polskiego i w 1924 wymiany starej waluty marki polskiej na złotego w relacji 1,8 mln marek polskich:1 złotego. Plan doprowadził do zwalczenia hiperinflacji.

Jego dziełem było opracowanie planu reformy rolnej, przyjętej przez Sejm.

W 1924 z jego inicjatywy utworzono Bank Gospodarstwa Krajowego.

Po podaniu się do dymisji w 1925 nie odgrywał roli politycznej i zajął się pracą naukową na wydziale Ogrodnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Był rektorem tej uczelni w latach 1926–1928. W 1936 założył Instytut Socjologii Wsi. Był prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.

Jednym z upamietnień Władysława Grabski jest jego portret który został umieszczony na srebrnej monecie okolicznościowej o nominale 10 zł wyemitowanej 30 marca 2009 z okazji 180. rocznicy założenia pierwszego banku centralnego w Polsce.