Matmatyka kl.1 gm. podr. str. 107zad.21
Pole rombu wynosi 56cm(kwadratowych) . Jedna z przekątnych ma długość 8 cm.
Ile wynosi długość drugiej przekątnej tego rąbu?zad.24
Obwód trapezu prostokątnego wynosi 38 cm. Krótsza podstawa ma 4 cm. długośći , a nierównoległe boki mają długość odpowiednio 5 cm. i 13cm. Oblicz pole tego trapezuzad.25
Pole trapezu wynosi 28 cm. ( kwadratowych ) . Podstawy mają długośći odpowiednio 10cm. i 4cm. Ile wynosi długość wysokości tego trapezu?ZAPISZ OBLICZENIA

3

Odpowiedzi

2009-11-29T17:15:50+01:00
Zad. 21
P = 1/2 * d1*d2
56=1/2*8*d2
56=4*d2 56:4=14

d1 (przekątan pierwsza) = 8
d2 (przekątna druga) = 14
Odp: 14 cm

zad. 24
4+5+13=22
38-22=16

P=1/2*h(a+b)
P=1/2*5(4+16)
P=1/2*5*20
P=50 cm ²

Odp: 50 cm²
zad.25
P=1/2*h(a+b)
28=1/2*h(10+4)
28=1/2*h*14 28/14=2 2*2=4
28=1/2*4*14

Odp: h= 4 cm
2009-11-29T17:15:53+01:00
21. p=56cm
d1=8cm
d2=?
P=1/2 * d1 * d2
56cm= 1/2 *8 cm * d2
56cm= 4cm * d2
d2=56/4
d2= 14cm

24. 0bw=38
h=4cm
b=5cm
c13cm
p=1/2(a+b) * h
P=1/2(5cm+13cm) *4 cm
P= 1/2*18cm* 4cm
P= 9cm*4cm=36 cm kwadratowych

23.P=28cm
a=10cm
b=14cm
P=1/2*(a+b) *h
P=1/2(10cm+14cm) *h
28cm= 1/2 * 24 cm * h
28 cm= 12cm * h
h= 28cm/ 12cm
h= 2 i 1/4
2009-11-29T17:19:46+01:00
P = (e*f)/2
56cm2 = (8cm*f)/2 |*2
112cm2 = 8cm*f |/8
f = 14cm

Spr. (14*8)/2 = 56cm2

Odp. Długość drugiej przekątnej rombu wynosi 14cm.

24.

P = [(a+b)*h]/2
Ob = a+b+c+d
38cm = 4+5+13+d
d = 38-22
d = 16

gdzie "d" to długość dłuższej podstawy.

Teraz liczmy pole trapezu

P = [(16+4)*5/2 !(nie może być *13 ponieważ gdyby wysokość miała 13 cm nie byłby to trapez lecz zwykły czworokąt)
P = 50cm2

Odp. Pole trapezu wynosi 50cm2

25.

P= [(a+b)*h]/2
28cm2 = [(10+4) *h]/2 |*2
56cm2 = 14cm*h |:14
h = 4cm

Spr. 14*4/2 = 28cm2

Odp. Wysokość trapezu ma 4cm.


Mam nadzieję że pomogłęm liczę na naj; ]
2 5 2