Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:19:07+01:00
-starał się wynagrodzić krzywdy rodzinie Horeszków :
*dwukrotnie uratował życie Hrabiemu - ostatniemu z Horeszków
*ocalił też Gerwazego
-starał się wynagrodzić synowi zaniedbania z dzieciństwa
-polecił Sędziemu zaopiekować się Zosią - córką Ewy
-przeznaczył pewną sumę na jej utrzymanie

Moim zdaniem Jacek Soplica zasługuje na wybaczenie,ponieważ chociaż zabił Stolnika i popełnił kilka innych błędów próbował odkupić swoje winy np.wstąpił do zakonu i przyjął skromne imię "Robak" na znak skruchy i pokory, był emisariuszem i przenosił tajne informacje z zaboru do zaboru.Narażając przy tym swoje życie.Ale nie zapominajmy o tym jak bohatersko zginął . Przyjmując kulę przeznaczona dla Hrabiego.