Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T16:35:52+02:00
Na₂CO₃:
2NaOH + H₂CO₃ -> Na₂CO₃ + 2H₂O
2Na + H₂CO₃ -> Na₂CO₃ + H₂
Na₂O + H₂CO₃ -> Na₂CO₃ + H₂O

Mg₃(PO₄)₂:
3Mg(OH)₂ + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3Mg + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
3MgO + 2H₃PO₄ -> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O

K₂S:
2KOH + H₂S -> K₂S + H₂O
2K + H₂S -> K₂S + H₂
K₂O + H₂S -> K₂S + H₂O

CaSO₃:
Ca(OH)₂ + H₂SO₃ -> CaSO₃ + 2H₂O
Ca + H₂SO₃ -> CaSO₃ + H₂
CaO + H₂SO₃ -> CaSO₃ + H₂O
2009-05-27T16:45:14+02:00
Na₂CO₃
2NaOH + H₂CO₃ → Na₂CO₃ + 2H₂O
2Na + H₂CO₃ → Na₂CO₃ + H₂^
Na₂O + H₂CO₃ → Na₂CO₃ + H₂O

Mg₂(PO₄)₃
3Mg(OH)₂ + 3H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3Mg + 2H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 2H₂^
3MgO + 2H₃PO₄ → Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O

K₂S
2KOH + H₂S → K₂S + 2H₂O
2K + H₂S →K₂S + H₂^
K₂O + H₂S →K₂S + H₂O

CaSO₃
CaO + H₂SO₃ → CaSO₃ + H₂O
Ca + H₂SO₃ → CaSO₃ + H₂^
Ca(OH)₂ + H₂SO₃ → CaSO₃ + 2H₂O
2009-05-27T16:52:06+02:00
Na2CO3
2NaOH + H2CO3 → Na2CO3 + 2H2O
2Na + H2CO3 → Na2CO3 + H2
Na2O + H2CO3 → Na2CO3 +H2O

Mg3(PO4)2
3Mg(OH)2 + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 6H2O
3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
3MgO + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2O

K2S
2KOH + H2S → K2S + 2H2O
2K +H2S → K2S +H2
K2O + H2S → K2S + H2O

CaS03
Ca(OH)2 + H2SO3 → CaSO3 + 2H2O
Ca + H2SO3 → CaSO3 +H2
CaO + H2SO3 → CaSO3 +H2O