Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T15:54:49+02:00
Słowiński PN (rezerwat biosfery):
1. Ruchome wydmy
2. Miejsce występowania: mikołajka nadmorskiego, storczyków, rosiczki, torfowisk, borów bażynowych, orła przedniego, orlika krzykliwego, orła bielika, łabędzi, kani rudej.
3. jeziora przybrzeżne Łebsko i Gardno.
4. specyficzna geomorfologia Mierzei Łebskiej, ukształtowanej przez ostatnie tysiąclecia pod wpływem procesów brzegowych i eolicznych.
5. nadmorski bór sosnowy
6. osobliwości przyrodnicze:brzeżyca jednokwiatowa, poryblin jeziorny oraz gąbka słodkowodna.
2009-05-27T15:55:47+02:00
Rezerwaty biosfery, obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, zawierające w swoim obrębie typy ekosystemów reprezentatywne dla najważniejszych biomów na świecie. Rezerwatem biosfery mogą stać się obszary, które już wcześniej uzyskały status obszaru chronionego i jednocześnie służą jako centra badań naukowych oraz dydaktycznych.W strukturze rezerwatów biosfery zaznaczają się dwie wyraźne strefy: centralna, w obrębie której znajdują się przykłady naturalnych lub niewiele przekształconych ekosystemów należących do jednej z wielkich stref biogeograficznych oraz buforowa, w której dozwolone jest prowadzenie gospodarki, w tym przekształcanie środowiska dla potrzeb badań i ruch turystyczny.

Tatrzańskio Park Narodowy:
- bogactwo krajobrazowe,
- szlaki turystyczne,
- znaczna przejrzystość wody,
- swobodne przemieszczanie się zwierząt,
- przejawy tradycyjnej gospodarki rolnej (wypas owiec, koszenie traw),


Nie jestem pewna czy jest dobrze, ale powinno być.