Zad.1.
Na świecie co minutę ulegają zniszczeniu lasów o powierzchni 400 tys. m2. Gdyby zniszczone w ciągu 10 minut lasy zajmowały powierzchnię w kształcie kwadratu, to bok tego kwadratu miałby długość..........................

Zad.2.
Drwale mają pociąć pień drzewa na półmetrowe kawałki. Pień ma długość 18 m, a za każde przecięcie pnia należy zapłacić 2 zł 50 gr.Jaką zapłatę otrzymają drwale za wykonanie tej pracy?

Proszę o rozwiązanie. PILNE!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-06T20:15:20+01:00
Zad`1
400m2*10=4000m2
kwadrat=a2
a= około 63m

zad2
18:0,5=36
36*2,5=90
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:15:19+01:00
Z1
400 000 m2=1min
10min=x
400 000m2*10min=4 000 000m2
10min=4 000 000m2

4 000 000m2=2000m*2000m

odp 1 bok miałby 2000m

z2
1=2,5zł

18m:0,5m=36

12=90zł

Odp otrzymali by zapłate w wyskokości 90zł