Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:42:46+01:00
Współczesna cywilizacja jest w wysokim stopniu uzależniona od konwencjonalnych źródeł energii. Głównym źródłem energii konwencjonalnej są paliwa kopalniane: ropa naftowa, gaz ziemny oraz węgiel. Uzależnienie od tych paliw, szczególnie uwidoczniło na przełomie 1973/1974 roku, kiedy to organizacja OPEC ogłosiła embargo na dostawy ropy naftowej, a kraje o wysokim stopniu uprzemysłowione stanęły w obliczu kryzysu energetycznego.
Niestety światowe zasoby energii konwencjonalnej nie są nieograniczone a ich intensywne wykorzystywanie przyczynia się do ich szybkiego wyczerpywania. Wzrost światowego popytu na energię przy ograniczonych możliwościach zwiększenia podaży powoduje zwyżki cen nośników energii na rynkach światowych. Przykładowo zapotrzebowanie na energię w Unii Europejskiej rośnie od 1986 r w tempie 1-2% rocznie. Zjawisko to będzie się nasilać w związku z koniecznością korzystania z zasobów coraz trudniej dostępnych.
Także technologia pozyskiwania i przetwarzania organicznych paliw kopalnianych wpływa w bardzo negatywny sposób na stan środowiska naturalnego. Surowce energetyczne pozyskuje się głównie niszcząc powierzchnie, Ziemi i zatruwając wody odprowadzane do rzek. Spalanie paliw mineralnych powoduje narastające zanieczyszczenie i degradację środowiska a także przedostanie się do atmosfery dużych ilości gazów cieplarnianych. W wyniku efektu cieplarnianego gazy cieplarniane powodują wzrost temperatury na Ziemi, a w konsekwencji poważne zmiany klimatyczne. Elektrownie jądrowe, które wydawały się dobrą alternatywą dla elektrowni konwencjonalnych są dość ryzykowne. Po katastrofie elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986r społeczeństwo straciło zaufanie do tej technologii, co przyczyniło się do zahamowania rozwoju tej gałęzi energetyki. W tej sytuacji rozsądnym wyjściem wydaje się zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii, źródłami alternatywnymi, które muszą być jednocześnie efektywne, ekonomiczne i ekologiczne. Źródła takie powinny spełniać wysokie wymagania współczesnej gospodarki światowej, a także wykazywać niewielką szkodliwość dla środowiska, zwłaszcza w zakresie emisji substancji niszczących zdrowie człowieka i przyrodę. Alternatywne źródła energii powinny także spełniać postulat odnawialności, a więc powinny być w ekonomicznie rozsądnym czasie regenerowalne. odnawialne źródła energii są to grupy strumieni energii, możliwych już technicznie do wykorzystania, które odnawiają się w podobnym tempie, w jakim zostają zużywane. Do takich źródeł energii elektrycznej można obecnie zaliczyć przede wszystkim:
energię słońca;
energię rzek i mórz;
energię wiatru;
energię geotermiczną;
bioenergię (biomasa, biogaz);
ogniwo - paliwowe i wodorowe;
energię magnetohydrodynamiczną (MHD).
Zasoby energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpywalne, gdyż są uzupełniane w dzięki procesom zachodzącym powszechnie w środowisku naturalnym. Energia odnawialna dostępna jest w skali globalnej, natomiast w praktyce ich dostępność w różnych rejonach świata jest zróżnicowana.
Zastosowane energetyki niekonwencjonalnej jest także jednym z najskuteczniejszych sposobów zahamowania procesu ocieplenia klimatu