Prosze o rowiązwanie tych zadań :
1.Z 4 litrów 12 % roztworu cukru odparowano 2,5 l wody. jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu ?
2.Stop miedzi i cynku ma masę 24 kg. Miedzi jest tzry razy więcej niż cynku. Jaka jest procentowa zawartość miedzi w tym stopie ? Jaką masę ma cynk ?
3.Do wyprodukowania 3 tony brązu glinowego , czyli stopu miedzi z glinem, użyto 15 kg. glinu.Jaki jest procentowy skład tego stopu ?
-
4

1

Odpowiedzi

2009-11-29T17:44:10+01:00
A) a₁=4l roztwór przed odparowaniem
a₂=4-2,5=1,5l roztwór po odparowaniu
s=12% stężenie przed odparowaniem

Obliczmy ilość cukru w roztworze:
12% - x
100% - 4l

x=4×12/100=0,48

Stężenie po odparowaniu
S₁ - 0,48
100% - 1,5 l

S₁= 48/1,5=32%


b) 1,5+2,25= 3,75 waga całego stopu
1,5 - x%
3,75 - 100%

x= 150/3,75= 40%