Odpowiedzi

2009-11-29T17:45:40+01:00
1. * anakreontyk
* ballada
* canzona
* duma
* dytyramb
* elegia
* epicedium
* epigramat
* epitafium
* epitalamium
* fraszka
* hymn
* limeryk
* madrygał
* oda
o epinikion
* pieśń
* niektóre rodzaje poematu
* psalm
* sielanka
o ekloga
* sonet
* tren
* triolet
2. * bezpośrednia – bezpośrednio, wprost, w 1. os. lp., "ja" liryczne wyznaje swoje uczucia, przeżycia, myśli (np. elegia):
o osobista – bezpośrednie wyznania podmiotu lirycznego prezentują rozważania na temat myśli, uczuć poety, utożsamianego z podmiotem lirycznym
o roli – podmiot liryczny nie jest utożsamiany z poetą, a treści mają charakter ogólny, uniwersalny
o maski – podmiot liryczny przyjmuje postać np.: rośliny, zwierzęcia, rzeczy, przypisując im np. swoje uczucia

* pośrednia – podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost, lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy; utwory te mają charakter narracyjny lub dialogowy, stąd istnieje kilka odmian tego rodzaju liryki:
o opisowa – uczucia podmiotu lirycznego wyrażone są przez opis np. krajobrazu, przedmiotu
o sytuacyjna (narracyjna) – w formie wypowiedzi dialogowych i narracyjnych podmiot liryczny prezentuje jakieś zdarzenie (sytuację), w którym nie brał udziału; oprócz podmiotu lirycznego pojawia się bohater liryczny (np. sielanka)

* podmiotu zbiorowego – podmiot liryczny to tzw. "my" liryczne – grupa wypowiadająca się w utworze, prezentująca swój zbiorowy pogląd, myśli (np. hymny)

* zwrotu do adresata (inaczej inwokacyjna) – podmiot liryczny jest wyraźnie obecny, ale swe myśli kieruje do konkretnego adresata (człowieka, grupy ludzi, przedmiotu, zjawiska, abstrakcyjnego pojęcia). Zazwyczaj utwory w stylu podniosłym (np. oda, list poetycki)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:48:51+01:00
Gatunki liryczne to:
-elegia
-fraszka
-hymn
-oda
-pieśń
-sonet
-tren

liryka bezpośrednia liryka, w której podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia
liryka pośrednia liryka, w której podmiot liryczny jest ukryty za konstrukcją świata przedstawionego lub za bezosobową refleksją

zwrotu do adresata (inaczej inwokacyjna) – podmiot liryczny jest wyraźnie obecny, ale swe myśli kieruje do konkretnego adresata Zazwyczaj utwory w stylu podniosłym
17 4 17
2009-11-29T17:50:11+01:00
Gatunki literackie należące do liryki : elegia,oda, hymn, pieśn, epigramat,tren,sielanka,ballade, sonet,
liryka bezpośrednia:ezpośrednio, wprost w 1 os. lp., "ja" liryczne wyznaje swoje uczucia, przeżycia, myśli (np. elegia)
Liryka posrednia: podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy. Utwory te mają charakter narracyjny lub dialogowy,
1 2 1