Odpowiedzi

2009-05-27T17:40:03+02:00
W strukturze emisji zanieczyszczeń powietrza rosnący jest udział transportu. Stopień uciążliwości tej emisji jest wysoki ze względu na toksyczność zanieczyszczeń oraz emisję nisko nad ziemią. Szczególne zagrożenie stanowi tlenek węgla jako składnik spalin pojazdów mechanicznych.Zasięg oddziaływania elektrociepłowni, dzięki wysokim na 150-200 m kominom wynosi kilkanaście kilometrów. Najbardziej znaczące, w szczególności na Lasek Bielański i tereny leśne Młocin, jest oddziaływanie Elektrociepłowni Żerań zlokalizowanej po drugiej stronie Wisły.Zakłady te stanowią dla mieszkańców źródło uciążliwych zapachów.Największy udział w emisji SO2 ma spalanie zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych (np. węgla, ropy naftowej) nie tylko w najbliższym sąsiedztwie. Zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki mogą być przenoszone przez wiatr na znaczne odległości w ciągu kilku dni.
Dwutlenek siarki ma działanie toksyczne, atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe.pozdrawiam