Przetłumacz zdania.
1."Two days like this one, back-to-back and you want to quit"
2. Just don't you chicken out again
3.This car is worth the whole nine yards
4. These are the do's and don't's in this office. If you don't like them, you are free to go.
5. I was under the weather an entire last week

Zadanie 2

Homonimy ( np. shower )- znajdź 10 wyrazów, które pisze się i mówi tak samo, ale które mają różne znaczenie. Połącz w pary wyrazy i dopisz wyraz, o który chodzi. ( To jest w formie tabelki )
1) A part of a minute
2) Hot, bright flames
3) Happening now
4) A flower
5) Push, for example, a button
6) Smooth, even
7) Not left
8) Take a lot of physical exercise
9) Observe
10) A month

Teraz do cyfr trzeba dopasować literkę

a) a place to live in
b) a thing that tells you how late is it
c) It goes on rails
d) After "first"
e) Sack somebody
f) Not wrong
g) Something to give
h) All newspapers
i) The past from of "rise"
j) Wal like a soldier

A następnie napisać wyraz o który chodzi. Podaję przykład
1. -a Kocur

2

Odpowiedzi

2009-11-29T19:08:03+01:00
1. "Dwa dni jak ten, back-to-back i chcesz zamknąć"
2. Just don't you kurczaka po raz kolejny
3. Niniejsza samochód jest wart cały Nine Yards
4. Są to robić i don't w tym biurze. Jeśli nie lubisz ich, jesteś wolny, aby przejść.
5. Byłem pod pogoda cały tydzień ostatni
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:12:51+01:00
Witam.
Wyślę Ci chociaż tyle co wiem:

Przetłumacz zdania.
1."Dwa dni, lubisz to raz, i chcesz zrezygnować"
2. Tylko nie stchórz znów.
3. Ten samochód jest wart całe dziesięć jardów
4. Ten jest tym robiącym i nie jest w biurze. Jeżeli nie lubisz ich, jesteś uwolniony, by pójść.
5. Byłem w niedsypozycji cały ostatni tydzień

Zadanie 2

Homonimy ( np. shower )- znajdź 10 wyrazów, które pisze się i mówi tak samo, ale które mają różne znaczenie. Połącz
w pary wyrazy i dopisz wyraz, o który chodzi. ( To jest w formie tabelki )
1) A part of a minute -część minuty
2) Hot, bright flames
3) Happening now
4) A flower -kwiaty,śmietnaka.
5) Push, for example, a button
6) Smooth, even
7) Not left
8) Take a lot of physical exercise
9) Observe
10) A month

Teraz zrobić cyfr trzeba dopasować literkę
(a nie wyraz?? bo inaczej tego nie zrobisz!!)
Przetłumaczyłem juz na Polski i wpisze tylko wyraz angielski z Polskim tłumaczeniem.

a) miejsca, by żyć w ____ :świecie (world)
b) rzeczy, która mówi Tobie jak jest to późno: -clock/zegarek.
c) To idzie na _____: całość (the whole)
d) Po "najpierw": Potem (then)
e) Wylać z pracy kogoś: zwalniać (dispose)
f) Nie zły: dobry (good)
g) Coś, by dać: rzecz (thing)
h) Wszystkie gazety (all newspaper)
ja) przeszłość "wzrost": NIEWIEM
j) Wal jak żołnierz następnie napisać wyraz o który chodzi: Uderzać? (hit?)

Podaję przykład
1. -Kocur
2 3 2