Odpowiedzi

2009-11-29T17:55:15+01:00
Antyk

*Miejsce - Olimpia
*przykładowe dyscypliny - rzut dyskiem, zapasy
*uczestnicy - najlepsi zawodnicy z polis
*publicznosc - Grecy
*nagrody - symboliczny wieniec laurowy

Dzisiaj
*Miejsce - przykładowo Sydney
*przykładowe dyscypliny - pływanie, zapasy
*uczestnicy - najlepsi zawodnicy z poszczególnych państw świata
*publicznosc - ludzie z całego świata
*nagrody - np. medale ( 1 miejsce złoty, 2 srebrny, 3 brązowy)
3 3 3
2009-11-29T17:59:02+01:00
Olimpiada starożytna.
Odbywają się igrzyska wyłącznie latem.
Organizowane są olimpiady tylko dla sprawnych fizycznie osób.
Na widowni mogą zasiadać jedynie mężczyźni.
Zawodnikami mogą być wyłącznie mężczyźni.
Odbywają się co cztery lata.
Nie zmieniają się miejsca rozgrywek olimpijskich - zawsze są w Olimpii.
Dyscypliny są indywidualne.
Jest tylko kilka dyscyplin sportowych.
Przyznawana jest nagroda tylko za pierwsze miejsce.
Zawodnicy występują nadzy.
Zwycięzcy dostają nagrody pieniężne od państwa.
Pozostano przy punktacji indywidualnej.
Na czas igrzysk zawiesza się działania wojenne i zawiera się pokój boży.
Zwycięzca jest zwolniony z płacenia podatków.
Poświęcone Zeusowi


Olimpiada współczesna
Odbywają się igrzyska letnie i zimowe.
Organizowane są olimpiady dla niepełnosprawnych, tzw. paraolimpiady.
Na widowni mogą zasiadać wszyscy ludzie, bez względu na płeć.
Zawodnikami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Odbywają się co cztery lata.
Zmieniają się miejsca rozgrywek olimpijskich.
Dyscypliny są indywidualne, ale również i grupowe.
Jest duża liczba dyscyplin sportowych.
Przyznawane są trzy miejsca, trzy medale: złoty, srebrny i brązowy.
Zawodnicy mają specjalne stroje.
Zwycięzcy dostają nagrody pieniężne od organizatorów.
Wprowadzono punktacje "państwową".
Na czas igrzysk nie zrywa się wojen i nie zawiera specjalnych pokoi.
Nawet zwycięzcy muszą płacić podatki.
Całkowicie świeckie.
2 2 2
2009-11-29T18:03:09+01:00
Antyczne igrzyska:
-Olimpia (Grecja)
-bieg na 100 m. , zapasy, pankration, pięciobój
-Uczestnikami mogą być tylko grecy (mężczyźni)
-Publicznością mogą być tylko mężczyźni
-Nagroda to wieniec oliwny lub w przypadku rydwanu przepaska dla woźnicy (tylko za pierwsze miejsce).

WSPÓŁCZESNE IGRZYSKA:
-Zawody mogą się odbyć w każdym miejscu, nie tylko w Grecji
-bieg na 100 m. , rzut kulą, rzut młotem, skok o tyczce, skok w dal
-Uczestnikami mogą być i kobiety i mężczyźni różnych narodowości
-Publiczność kobiety, dzieci, mężczyźni
-Medale za I, II i III miejsce
2 1 2