Pielęgniarka szkolna zmierzyła ( w cm) wzrost dziewcząt z pewnej klasy. W jej notatkach można znaleźć następujący zestaw liczb: 157, 157, 158, 160, 161, 165, 165, 165, 170, 172.

a.) oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę wzrostu dziewcząt.

b.) Wiedząc, że w tej klasie jest 15 chłopców i średnia arytmetyczna ich wzrostu jest równa 177 cm, oblicz średnią arytmetyczna wszystkich uczniów w tej klasie.

2

Odpowiedzi

2009-11-29T18:03:47+01:00
A) Dominuje wzrost 165m w stosunku 3:2:1:1:1:1:1:!
Srednia arytmetyczna wynosi : 163 [1630 suma, 10 dziewczyn ]

B) 171,4m [suma 1630 + 2655 = 4285 : 25 osob = 171,4m ]
2009-11-29T18:10:25+01:00
A) 157+ 157+ 158+160+161+ 165+165+165+ 170+172=1630
1630:10= 163 - średnia arytmetyczna

pozMe= n+1:2
Me=10+1:2
Me=5,5 w przybliżeniu 6

mediana= 165

dominanta= 165

b) 177+163= 340
340:2=170