1. Oblicz masę cząsteczkową i molową kwasu siarkowego (VI) o wzorze H2SO4.

2.Oblicz masę:
a) 2 moli Cu20
b) 0,1 mola chloru cząsteczkowego
c) 6 moli wodoru atomowego
d) 0,01 mola sacharozy C12H22O11
e) 0,5 mola magnezu

3. Oblicz jaką liczbę moli stanowi :
a) 36 g wody
b) 12 g wodoru cząsteczkowego
c) 3,2 g tlenu cząsteczkowego

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T16:47:27+02:00
1. masa cząsteczkowa = 1 * 2u + 32 u + 4 * 16u = 98u
masa molowa = 98g/mol

2.a) 1 mol Cu₂O - 144g
2 mole - x
x = 288g

b) 1 mol Cl₂ - 71g
0,1 mola - z
z = 7,1g

c) 1 mol H - 1g
6 moli - x
x = 6g

d) 1 mol C₁₂H₂₂O₁₁ - 342g
0,01 mola - x
x = 3,42g

e) 1 mol Mg - 24g
0,5 mola - x
x = 12g

3. a) 1 mol H₂O - 18g
x - 36g
x = 2 mole

b) 1 mol H₂ - 2g
x - 12g
x = 6 moli

c) 1 mol O₂ - 32g
x - 3,2g
x = 0,1 mola