Zadanie I
Jednym z najwybitniejszych filozofów antyku jest Platon.
W swej twórczości wiele miejsca poświęcił on wizji idealnego państwa.
-Wymień jego cechy.
-Czy znasz ustrój podobny do idealnego państwa Platona?

Zadanie II
Omów miejsce kobiety w społeczeństwie greckim.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T22:07:27+01:00
Zad. 1
Idealne państwo polega na podziale zadań i tak jak trzem częściom duszy odpowiadają trzy cnoty, tak samo powinny odpowiadać im trzy stany społeczeństwa: stan uczonych (władców-filozofów) dbających o rozumne kierowanie państwem i umożliwiających prowadzenie przez pozostałych obywateli rozumnego i cnotliwego życia; stan strażników (wojskowych) dbających o wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz stan żywicieli, zapewniających zaopatrzenie wspólnoty w potrzebne dobra materialne. Platon kładł ogromny nacisk na hierarchię społeczeństwa.

Żadne państwo nigdy nie odpowiadało i nie będzie odpowiadać w pełni jej założeniom, gdyż prędzej czy później władza spotka się ze sprzeciwem obywateli. Każde państwo odbiega więc mniej lub bardziej od wykazanego przez Platona wzoru państwa idealnego.

Zad.2
Sytuacja społeczna kobiety w starożytnej Grecji niczym nie różniła się od pozycji kobiet w wspólnotach wcześniej wymienionych. Do tego stopnia była poniżana, że wyprowadzano ją z domu nagą. Troylong mówi o tym, że kobietę płodną zabierali z domu jej męża, aby ojczyźnie urodziła dzieci z innego mężczyzny.

Była pozbawiona prawa do kształcenia się i poniżana do tego stopnia, że nazywano ją obrzydliwością od szatana. Nie było wówczas systemu, który chroniłby ją przed takim poniżaniem, do którego zaliczyć można również pozbawienie jej praw do spadku. Nie była uznana za kompetentną do zarządzania jej majątkiem a co więcej była pozbawiona wolności i podlegała przez całe swoje życie mężczyźnie. Nie mogła prosić o rozwód, bo to było absolutnym prawem męża. Poza tym ówcześni myśliciele greccy wzywali do zniewolenia imienia kobiety tak jak zniewolone zostało jej ciało.