Odpowiedzi

2009-11-29T18:21:30+01:00
P₁V=nRT₁ równanie Clapeyrona
p₂V=½nRT₂ dzielimy stronami,V,n,R nam się skróci
p₁/p₂=2T₁ /T₂
p₂=p₁T₂ /2T₁
p₂=40000 Pa×285K :600K
p₂=19000Pa