ELo xD Prosze o zrobienie tych zadan dam 50 pKT

50 pkt ! :D

1. Silnik szuszarki do włosów ma moc 1000W. Jaś suszyl włosy przez 5 minut. jaką prace wykonal silineczek suszarki?
2. Energia Kinetyczna ciała o masie 0,5kg. w momencie wyrzucenia ciala pionowo do góry wynosi 60J.. Na Jaką wyskosc doleci cialo? . OPOR POWIETRZA ZANIEDBIJEMY! ! :)

2

Odpowiedzi

2013-07-04T13:48:23+02:00

1.

dane:

P = 1000 W

t = 5 min = 300 s

szukane:

W = ?

 

P = W/t  I*t

W = P*t 

W = 1000W * 300s

W = 300 000 J

     1 kJ = 1000 J

     1 MJ = 1 000 000 J

W = 300 kJ = 0,3 MJ

----------------------------

 

2.

dane:

m = 0,5 kg

Ek = 60 J

g = 10 m/s²

szukane:

h = ?

 

Z zasady zachowania energii:

Ek = Ep = mgh

Ek = mgh  /:mg

h = Ek/mg

h = 60kg*m²/s²/(0,5kg*10m/s²)

h = 12 m

------------