1.Odpowiedz na pytania:
A.Czy im władcą był Karol Wielki.
B.Kim był Roland.
C.O jakiej wyprawie Karola mówi"Pieśń o Rolandzie".
D.Jaką rolę podczas odwrotu armii Karola odegrał Ganelon.
E.Kim byli Saraceni.
F.Jak nazywał się miecz Rolanda.
G.Czego wielkiego dokonał Roland.
H.W jakim miejscu skonał Roland.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T18:12:48+01:00
A. Franków.
B. Rycerzem Karola Wielkiego.
C. Mówi o wyprawie Rolanda na muzułmańskich Saracenów.
D.Ganelon zdradził Karola władcy Saracenów.
E. Saraceni to Arabowie, walczący z Chrześcijanami.
F. Durandal.
G. Postanowił walczyć z nimi aż do śmierci, ponieważ uważał, że wezwanie pomocy byłoby niehonorowe.
H. Roland skonał w wąwozie Roncevaux, tam gdzie stoczył swoją ostatnią bitwę.