Sprawdz,że punkty A,B,C,D takie że A(-1,4),B(5,-2),C(7,3),D(4,6)są wierzchołkami trapezu równoramiennegoABCD:
a)wyznacz współrzędne środka i promien okręgu opisanego na tym trapezie
b)długośc tego okręgu
c)pole koła ograniczonego tym okręgiem
d)obwód trapezu
e)pole trapezu bardzo prosze o jak najszybsze rozwi,ązanie normalnie dozgonna wdzięcznośc ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-28T13:51:46+02:00
A) O(2.75,1.75)
r = 4.5
b) L = 2πr
L = 2π4.5
L = 9π
c) P = πr²
P = π(4.5)²
P = 20.25π
d)L = |AB|+|AD|+|BC|+|DC|
|AB|=8.5, |AD|=5.4, |BC|=5.4, |DC|=4.4
L=8.5+5.4+5.4+4.4
L=23.7
e) a²+b²=c²
(2.05)²+b²=(5.4)²
4.2025+b²=29.16
b²=29.16-4.2025
b²=24.9575/√
b ≈ 5
P=(4.4)²+2(2,05*5*½)
P = 19.36 + 2*5.125
P = 19.36 + 10.25
P = 29.61 [j²]
1 5 1