O liczbach a i b wiemy, że a=17,5 i jest to przybliżenie z nadmiarem, a błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,224, oraz że b=8,5 i jest to przybliżenie z niedomiarem, a błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,116.
a)znajdź liczby a i b
b)oblicz sumę liczb a i b. Otrzymany wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd bezwzględny i błąd względny otrzymanego przybliżenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T23:48:47+01:00
A = 15,5 -0,224 = 17,276
b = 8,5 + 0,116 = 8,616
a + b = 17,276 + 8,616 = 25,892 ≈ 25,9
bb = 25,9 - 25,892 = 0,008
bw = bb / d * 100% = 0,008 / 25,892 * 100% ≈ 0,03%
6 2 6