4. Oblicz stosunek wagowy pierwiastków w :
a) Fe2S3
b) Cu2O
c) CO2

5. Która z próbek zawiera więcej cząsteczek
a) 1 g wody czy 1 g amoniaku
b) 3 g tlenu czy 3 g wodoru
c) 10 g H2SO4 czy 10 g H3PO4

6. Która z próbek zawiera więcej atomów :
a) 1 g glinu czy 1 g żelaza
b) 5 g tlenu czy 5 g azotu
c) 10 g tlenu(O2) czy 10 g ozonu (O3)
d) 1 g azotu czy 1 g tlenku węgla(II)(CO)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T17:01:04+02:00
4. a) Fe/S = 2 * 56 / 3 * 32 = 112 / 96 = 7/6
b) Cu/O = 2 * 64 / 16 = 128 / 16 = 8/1
c) C/O = 12 / 2 * 16 = 12 / 32 = 3 / 8

5. a) 1 mol H₂O - 18g
x - 1 g
x = 1/18 mola

1 mol NH₃ - 17g
x - 1g
x = 1/17 mola

więcej w NH₃

b) 1 mol O₂ - 32g
x - 3g
x = 3/32 mola

1 mol H₂ - 2g
x - 3g
x = 1,5 mola

więcej w H₂

c) 1 mol H₂SO₄ - 98g
x - 10g
x = 5/49 mola

1 mol H₃PO₄ - 98g
x - 10g
x = 5/49 mola

tyle samo w obu kwasach


6.a) 1 mol Al - 27g
x - 1g
x = 1/27 mola

1 mol Fe - 56g
x - 1g
x = 1/56 mola

więcej w Al

b) 1 mol O₂ - 32g
x - 5g
x = 5/32 mola

1 mol N₂ - 28g
x - 5g
x = 5/28 mola

więcej w N₂

c) 1 mol O₂ - 32g
x - 10g
x = 5/16 mola

1 mol O₃ - 48g
x - 10g
x = 5/24 mola

więcej w O₂

d) 1 mol N₂ - 28g
x - 1g
x = 1/28 mola

1 mol CO - 28g
x - 1g
x = 1/28 mola

tyle samo
8 3 8