Kwadrat sumy i kwadrat różnicy"
zad.Podane wyrażenie przectaw w postci sum algebraicznych.
a (z-9)²=
b (0,7-w)²=
c (u-2⅓)²=
d (√3-v)²=
e (3y-¾)²=
f (1,1-0,3xy)=

Zapisz w jak najprostszej postaci
a (2a-¼b)²+ab=
b (3c+4d)²+(4c-3d)²=
c (u+5w)²-20uw=
d (3x-5)²-(5-3x)²=

3

Odpowiedzi

2009-11-29T18:25:28+01:00
Zad.1
Podane wyrażenie przectaw w postci sum algebraicznych.
a (z-9)²= z² - 18z +81
b (0,7-w)²= 4,9 - 1,4w + w²
c (u-2⅓)²= u² - 4 1/3u + 4 1/9
d (√3-v)²= 3 - 2√3v + v²
e (3y-¾)²= 9y² - 4 1/2y - 9/16
f (1,1-0,3xy)= 1,21 - 0,66xy + 0,09x²y²

Zad.2
Zapisz w jak najprostszej postaci
a (2a-¼b)²+ab= 2a² - ab + 1/16b² + ab = 2a² + 1/16b²
b (3c+4d)²+(4c-3d)²= 9c² +24cd + 16d² + 16c² -24dc + d² = 25c²+ 17d²
c (u+5w)²-20uw= u² + 10uw + 25w² - 20uw = u² - 10uw + 25w² = (u -5w)²
d (3x-5)²-(5-3x)²= 9x² - 30x + 25 - 25 + 30x - 9x² = 0
2 4 2
2009-11-29T18:47:11+01:00
Kwadrat sumy i kwadrat różnicy"
zad.Podane wyrażenie przectaw w postci sum algebraicznych.
a (z-9)²=z²-2*z*9+9²=z²-18z+81
b (0,7-w)²=0,7²-2*0,7*w+w²=0,49-1,4w+w²
c (u-2⅓)²=u²-2*u*2⅓+2⅓²=u²-4⅓+4¹/₉
d (√3-v)²=(√3)²-2*√3*v+v²=3-2√3v+v²
e (3y-¾)²=(3y)²-2*3y*¾+¾²=9y²-6¾y+⁹/₁₆
f (1,1-0,3xy)²=1,1²-2*1,1*0,3xy+(0,3xy)²=1,21-0,66xy+0,9xy²

Zapisz w jak najprostszej postaci
a (2a-¼b)²+ab=[(2a)²-2*2a*¼b+(¼b)²]+ab=4a²-ab+¹/₁₆b²+ab=4a²+¹/₁₆b²
b (3c+4d)²+(4c-3d)²=(3c)²+2*3c*4d+(4d)²+(4c)²-2*4c*3d+(3d)²=9c²+24cd+16d²+16c²+24cd+9d²=25c²+25d²+48cd
c (u+5w)²-20uw=[u²+2*u*5w+(5w)²]-20uw=u²+10uw+5w²-20uw=10uw+u²+5w²
d (3x-5)²-(5-3x)²=([3x]²-2*3x*5+5²)-(5²-2*5*3x+[3x]²)=9x²-30x+25-(25-30x+9x²)=9x²-30x+25-25+30x-9x²=0
1 3 1
2009-11-29T21:33:24+01:00
A) (z-9)²= z²-18z+81
b) (0,7-w)²=0,49-0,14w+w²
c) (u-2⅓)²=u²-4⅔u+5 4/9
d) (√3-v)²=3-2√3v+v²
e) (3y-¾)²=9y²-4,5y+ 9/16
f )(1,1-0,3xy)²=1,21-0,66xy+0,09x²y²

Zapisz w jak najprostszej postaci
a) (2a-¼b)²+ab=4a²-ab+1/16b²+ab = 4a²+1/16b²
b) (3c+4d)²+(4c-3d)²=9c²+12cd+14d²+16c²-12cd+9d²=25c²+23d²
c) (u+5w)²-20uw=u²+10uw+25w²-20uw=u²-10uw+25w²
d) (3x-5)²-(5-3x)²=9x²-30x+25-25+30x-9x²=0

;-)
1 1 1