Odpowiedzi

2009-11-29T18:17:01+01:00
Grupa dysponująca funduszami finansowymi rzędu miliardów dolarów, usiłująca ustanowić jeden ogólnoświatowy, teokratyczny rząd pod kierownictwem swego przywódcy: Sun Myung Moon'a, uważanego za "nowego mesjasza". Grupa posiada wiele organizacji parasolowych pod których płaszczykiem działa na froncie religijnym, politycznym, medialny, biznesowym i kulturowym. Organizacja Moon'a posiada długą i udokumentowaną listę kontrowersji związanych z systematycznym posługiwaniem się oszustwem, oddzielaniem nowych członków od przyjaciół i rodziny, intensywnym stosowaniem psychomanipulacji i indoktrynacji, nieczystych interesów i powiązań politycznych.


Kościół Zjednoczeniowy (Unification Church) jest jednym z klasycznych przykładów destrukcyjnej sekty. Dokumenty dotyczące tej grupy mówią same za siebie. Stała się ona przedmiotem zakrojonego na dużą skalę śledztwa Kongresu Stanów Zjednoczonych. (Raport Frasiera, s.311-390). Mooniści działają pod przykrywką różnych nazw i organizacji parasolowych. (zobacz dokładniejszą listę) W Polsce można się z nimi zetknąć m.in. pod nazwami: "Ruch Pod Wezwaniem Ducha Świętego Dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa, Światowego", "Ruch Zjednoczeniowy", "Rodzina Zjednoczeniowa", "Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych" (C.A.R.P.), "Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego", "Stowarzyszenie Profesorów na rzecz Pokoju Światowego", "Federacja Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego". Ostatnie nazwy są obłudne, gdyż Moon posiada fabrykę karabinów M-16 w Korei Południowej (rządowy Raport Frasiera, s.326, 366). Moon posiada także powiązania z południowokoreańską CIA. W 1967 r. Moon ukrył, posługując się fałszerstwem, związki z Yoshi Kodamą - szefem koreańskiej mafii, Yakuzy (Fred Clarkson, "Moon's Law: God is Phasing Out Democracy", Covert Action Information Bulletin, Spring 1986, s.36) Założył i kontroluje gazetę "Washington Times". (UPI, "Ousted Editor Says Church Controls Washington Times", The Boston Globe, July 18, 1984)

Sun Myung Moon uważa się za Mesjasza (Chrystusa), który przyszedł dokończyć dzieła zbawienia, które wg niego nie udało się dokonać Jezusowi. Wg moonistów celem Jezusa było spłodzić doskonałe potomstwo w czym przeszkodziło mu ukrzyżowanie. Moon nie ogranicza się do sfery religijnej. Pragnie przejąć kontrolę nad całym światem. Steve Hassan udostępnił rządowej komisji Frasera kopię "Master Speaks" (zestaw poufnych przemówień Moon'a przeznaczonych wyłącznie dla członków i przywódców Kościoła Zjednoczeniowego). W przemówieniu z 1973 r. Moon stwierdza, że "gdy nadejdzie nasz czas, musimy automatycznie wprowadzić teokrację, by panować nad światem. Tak więc nie możemy oddzielać polityki od religii (...). Rozdzielenie polityki i religii podoba sie szatanowi najbardziej."

Mooniści werbuja ludzi za pomocą wielogodzinnych wykładów na których słuchacze są bombardowani taką ilością informacji, że się gubią. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami odsyła się do następnego wykładu, potem do następnego itd. bez końca, aż człowiek staje się skołowany. Stosują zaawansowane techniki manipulacji psychologicznej. Wyznają zasadę, że "cel uświeca środki". Stosują to w praktyce okłamując osoby, które werbują co do tego kim są i jakie mają cele. Nazywają to "niebiańskim oszustwem". Sam Moon siedział w więzieniu za oszustwa podatkowe.

Z materiałów w jęz. polskim, polecam poczytać znakomitą książkę Stevena Hassana wydanej w Polsce pt. "Psychomanipulacja w sektach". Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach Centrum Informacji o Kultach Destrukcyjnych (CIKD), które umieściło trochę cennych informacji o sekcie Moon'a. CIKD przyjęło metodologię Hassana, którą także popieram i przyjmuję w ocenie i klasyfikacji destrukcyjnych sekt. Jest to metodologia oceniająca grupę w sposób niezależny od głoszonej doktryny. Kryteria "destrukcyjności" danej sekty są w tym ujęciu natury nie doktrynalnej, lecz psychologiczno-behawioralnej i dotyczą spustoszeń w osobowości jakie pociąga za sobą pobyt w destrukcyjnej sekcie. Zobacz też artykuł Boba Hunter'a pt. "Destrukcyjne sekty i kontrola umysłu". Artykuł ten omawia kontrolę umysłu na przykładzie sekty Moon'a. Jako ciekawostka: jest on kierowany do... Świadków Jehowy. Zobacz także "skromne" wypowiedzi Moona na swój temat.

Sekta Moona posługuje się setkami różnych nazw i organizacji parasolowych. Zobacz liste tych nazw, którą udostępnił Steven Hassan. Jeśli grupa, czy organizacja, z którą się spotykasz znajduje się na tej liście, to z pewnością masz do czynienia z ukrytą agendą Moona.
4 4 4
2009-11-29T18:57:05+01:00
Grupa dysponująca funduszami finansowymi rzędu miliardów dolarów, usiłująca ustanowić jeden ogólnoświatowy, teokratyczny rząd pod kierownictwem swego przywódcy: Sun Myung Moon'a, uważanego za "nowego mesjasza". Grupa posiada wiele organizacji parasolowych pod których płaszczykiem działa na froncie religijnym, politycznym, medialny, biznesowym i kulturowym. Organizacja Moon'a posiada długą i udokumentowaną listę kontrowersji związanych z systematycznym posługiwaniem się oszustwem, oddzielaniem nowych członków od przyjaciół i rodziny, intensywnym stosowaniem psychomanipulacji i indoktrynacji, nieczystych interesów i powiązań politycznych.
2009-11-29T19:28:48+01:00
Głównym celem Kościoła Zjednoczeniowego jest zbudowanie Królestwa Bożego na Ziemi. Wg wyznawców Moona Jezus Chrystus nie doprowadził do końca swojej misji, gdyż nie założył Prawdziwej Rodziny, tę misję musi dokończyć osoba która stanie w tej samej pozycji, co Jezus, po to aby wszyscy byli wolni od grzechu pierworodnego. Wierzą oni, że tę misję otrzymali Sun Myung Moon i jego druga żona, Hak Ja Han (pierwsza rozwiodła się z nim w 1953 roku pod naciskiem swojej rodziny. Nazywani są przez wyznawców Prawdziwymi Rodzicami. Sun Myung Moon jest wg swoich wyznawców oczekiwanym Mesjaszem, który zjednoczy ludzkość i połączy Zachód ze Wschodem, religię z nauką i duchowość z materią. Pojednanie ludzi następuje poprzez małżeństwa stawiające sobie za cel urzeczywistnienie Ideału Prawdziwej Miłości realizowanego w rodzinie. Praktyka doboru małżonka na bazie autorytetu Sun Myung Moona doprowadziła do połączenia wielu rodzin oraz do udziału w ceremonii Błogosławieństwa Małżeńskiego dla wielu milionów par (już wcześniej poślubionych jak i dobranych), udzielanego najczęściej podczas zbiorowych (do tysięcy par) ceremonii zaślubin. Przy dobieraniu par nie ma znaczenia ani pochodzenie z innej części świata, ani języki jakimi posługują się przyszli małżonkowie. Kandydaci na małżonków mogą prosić o wybranie konkretnej osoby, a także odmówić poślubienia wskazanej osoby.

Tzw. Święta Księga - Boskie Zasady napisana przez Moona po dziewięciu latach od spotkania z Chrystusem, które miało miejsce, według relacji Moona, w Poniedziałek Wielkanocny 1936 roku. W ostatnim czasie wspólnota zatraca charakter jednoznacznie religijny i staje się swego rodzaju stowarzyszeniem z praktycznie wolnym wstępem dla wyznawców innych religii.

Działacze "ruchów antysektowych" mówiąc o Ruchu pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego posługują się nazwami: muniści (mooniści) lub, Sekta Moona.

Sun Myung Moon uważany jest za postać kontrowersyjną - często podaje się za wybrańca Jezusa, mimo że wielokrotnie zarzucano mu cudzołóstwo, defraudacje i pornografię, a fakt sześciokrotnego skazania i uwięzienia oraz pozew cywilny w Japonii złożony w 1997 roku przez osoby poszkodowane przez wyznawców komentował słowami, iż Jezus również był prześladowany. Pierwsze procesy przeciwko "Wielebnemu" odbyły się Korei Północnej, a Sun Myung Moon został kilkakrotnie skazany na więzienie i obozy pracy pod różnymi pretekstami, w tym za działalność ewangelizacyjną. Wielu polityków do tematyki Kościoła podchodzi protekcjonalnie, gdyż jak wiele innych nowych ruchów religijnych często jest posądzany o różne wykroczenia i spotyka się z krytyką z licznych stron.

2 3 2