Pomoże mi ktoś z dokończeniem tych równań?

CH₄+Cl₂ --> (nad strzałeczką napis światło)
CaC₂ + H₂O -->
CH₂=CH₂ + H² --> (nad strzałeczką Ni)
CH₃-C(trzy poziome kreski) C-CH₃+H₂--> (nad strzałeczką Ni)
CH₃-C(trzy poziome kreski) C-CH₃+2H₂--> (nad strzałeczką Ni)
CH₂=CH₂+Cl₂ -->
CH₂=CH₂ + HCl -->
CH₃-CH=CH₂+ H₂) --> (nad strzałeczka H+)
HC(trzy poziome kreseczki)CH + 2H₂ --> (Nad strzałką Ni)
HC(trzy poziome kreseczki)CH + Cl₂
HC(trzy poziome kreseczki)CH + 2Cl₂
CH₃-C(Trzy poziome kreski) CH + HCl
CH₃-CH³+Cl² --> (nad strzałka pisze światło)

Co oznaczją w tych równaniach reakcji to Ni, H+ i światło?

1

Odpowiedzi

2012-09-08T20:53:35+02:00

Zadanie 1.

 

CH₄ + Cl₂ =światło⇒ CH₃Cl + HCl
CaC₂ + 2H₂O ⇒ Ca(OH)₂ + HC≡CH

CH₂=CH₂ + H₂ =Ni⇒ CH₃CH₃
CH₃-C≡C-CH₃ + H₂ =Ni⇒ CH₃-CH=CH-CH₃
CH₃-C≡C-CH₃ + 2H₂ =Ni⇒ CH₃CH₂CH₂CH₃
CH₂=CH₂+Cl₂ ⇒ CH₂(Cl)-CH₂(Cl)
CH₂=CH₂ + HCl ⇒ CH₃CH₂Cl
CH₃-CH=CH₂+ H₂O =H⁺⇒ CH₃-CH(OH)-CH₃
HC≡CH + 2H₂ =Ni⇒ CH₃CH₃
HC≡CH + Cl₂ ⇒ CH(Cl)=CH(Cl)
HC≡CH + 2Cl₂ ⇒ CH(Cl)₂-CH(Cl)₂
CH₃-C≡CH + HCl ⇒ CH₃-C(Cl)=CH₂
CH₃-CH₃ + Cl₂ =światło⇒ CH₃CH₂Cl + HCl

 

Oznaczenia nad strzałkami to symbole pierwiastów - są to katalizatory, które inicjują zajście reakcji. Katalizator jest bezzstratny, tzn. związek przehodzi najpierw przez formę przejściową (na powierzchni katalizatora) by potem przejść do formy właściwej. Katalizator odtwarza się po przebiegu reakcji dlatego się go nie uwzględnia. Bez niego reakcja nie mogłaby zajść.

 

H⁺ oznacza, że reakcja przebiega w środowisku o odczynie kwasowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)