Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T18:29:14+01:00
Reakcje redoks to reakcje w których zachodzi zmiana stopnia utlenienia pierwiastków (reagentów) .Ma szerokie zastosowanie , np. w redukcji tlenków metali , dzięki czemu można otrzymać dany metal . Np w reakcji wielkopiecowej lub ALUMINOTERMII , gdzie tlenek żelaza ,reaguje z Glinem , dając tlenek glinu i stopione czyste żelazo wg reakcji :
Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe
4 2 4
2009-11-29T23:35:51+01:00
W reakcji redoks zachodzi zmiana stopnia utleniania pierwiastków. Ma ona zastosowanie w redukcji tlenków metali, przy czym otrzymujemy wybrany metal.
w reakcji wielkopiecowej lub aluminotermii , tlenek żelaza ,reaguje z glinem , dając tlenek glinu i stopione czyste żelazo wg reakcji :
Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe
4 3 4