Odpowiedzi

2009-12-01T14:07:39+01:00
Terezjasz był wieszczkiem z Teb; syn Euresa i Chariklo. Wzrok odebrała mu Atena, gdy ujrzał ją nagą w kąpieli. Terezjasz w młodości przez 7 lat był kobietą, dlatego mógł rozstrzygnąć konflikt: kto doznaje większej przyjemności w miłości, kobieta czy mężczyzna. W dowód wdzięczności Zeus obdarował Terezjasza bardzo długim życiem i zdolnością jasnowidzenia.