7. Ile gramów magnezu należy odważyć, aby próbka ta zawierała tyle samo atomów, ile znajduje się w 16 g siarki.?

8. Oblicz, ile gramów węgla znajduje się w 220 g dwutlenku węgla.
9. W zamian za pewną przysługę bogaty maharadża pozwolił wybrać swemu słudze pomiędzy 1 kg złota a ilością złota jaką można otrzymać z 2 kg chlorku złota (AuCl3). Co powinien wybrać ten człowiek chcąc otrzymać możliwie najwięcej złota.?

10. Oblicz w ilu gramach trójtlenku siarki (S03), znajduje się 0,16 g tlenu.

11.Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 12,04 razy 10 do 24 cząsteczek amoniaku.?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-27T17:16:31+02:00
7. 1 mol S - 32g
x - 16g
x = 0,5 mola

1 mol Mg - 24g
0,5 mola - x
x = 12g

8. C + O₂ -> CO₂
12g C - 44g CO₂
x - 220g
x = 60g

9. 2Au + 3Cl₂ -> 2AuCl₃
197g Au - 303,5g AuCl₃
x - 2000g
x = 1298,2g ≈1,3kg

więcej złota z AuCl₃

10. SO₂ + O₂ -> SO₃
32g O₂ - 80g SO₃
0,16g - x
x = 0,4g

11. 1 mol - 6,02 * 10²³ - 22,4dm³
20 moli - 12,04 * 10²⁴ - x
x = 448 dm³