Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:54:38+01:00
1Twarda opozycja mobilizuje koalicję do lepszej pracy i działa odstraszająco na tych polityków rządzących, którzy łatwo ulegają np. korupcyjnym pokusom.


2Sprawa umieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej czy przyszłość Traktatu Konstytucyjnego UE to jedne z ważniejszych tematów, o jakich Premier Jarosław Kaczyński dyskutował z szefem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Obaj politycy wzięli udział w specjalnej debacie zorganizowanej przez dziennik "Fakt".

Po spotkaniu Prezes Rady Ministrów powiedział, że mimo różnicy stanowisk w wielu sprawach, dobrze się stało, iż doszło do takiej debaty. Przed nami jeszcze długa droga - zaznaczył szef rządu i dodał, że ma nadzieję na kolejne rozmowy. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk zgodzili się, że dialog między rządem a partiami opozycyjnymi jest wskazany szczególnie, w tak ważnych sprawach jak polityka międzynarodowa.

3
Potrzebny jest żeby coś się działo z krajem. Gdyby nie było rządu, to dzisiaj moglibyśmy być "republiką bananową".
4
Interpelacja jest instrumentem kontroli parlamentarnej nad działalnością rządu. Interpelacja powstała, kształtowała się i funkcjonuje w tych państwach, gdzie mechanizm ustrojowy przewiduje zasadę podziału władz. Jako instytucja stwarza każdemu członkowi parlamentu prawo zwracania się do organów egzekutywy z zapytaniami w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Interpelacja przybrała postać instytucji, której celem jest nie tylko uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie, lecz także sprowokowanie dyskusji i ewentualne zajęcie przez parlament stanowiska w danej kwestii.

W Polsce tryb i zasady składania interpelacji określa regulamin Sejmu. Zgodnie z nim, interpelacje, wnioski o przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących mogą być kierowane do członków Rady Ministrów. Posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego. Składa się ją w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu, który niezwłocznie przesyła wystąpienie interpelowanemu.